Mihi-sivuston (www.mihi.fi) ylläpitäjänä toimii Turun kaupunki ja Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry, LiikU. Tietosuojaan liittyvänä teknisenä kumppanina Pilvia Oy, https://pilvia.com/

Mahdolliset tietopyynnöt voi lähettää sähköpostilla: info@mihi.fi

Mihi-sivusto sisältää tietoa Turun seudun 11 kunnan (Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku) nuorten matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksista. Se on suunnattu Turun seudulla asuville nuorille, heidän huoltajilleen sekä nuorten kanssa työskenteleville.

Mihi-toimintaan liittyvä henkilörekisteri syntyy Mihi-passin hakeneista nuorista ja heidän huoltajistaan. Mihi-passin hakijoilta kysytään seuraavat tiedot: nimi, osoite, koulu, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sukupuoli, ikä, huoltajan nimi, huoltajan sähköpostiosoite ja huoltajan puhelinnumero.

Mitään henkilötason tietoa nuoriin ja heidän huoltajiinsa liittyen ei ole julkisesti nähtävillä Mihi-sivuilla. Mihi-rekisterissä olevat tiedot ovat vain kuntien Mihi-toiminnasta vastaavien ja sivuston ylläpitäjien käytössä. Mihipassin hakuvaiheessa pyydetään erikseen luvat Mihi-viestien lähettämiseen sähköpostilla tai WhatsApp-viesteinä. Mihi-rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille kaupallisille ym. tahoille, eikä EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle.

Mihi-passin haltijaksi rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa sekä tarkistaa, korjauttaa tai poistattaa niitä.

Tarkemmat tekniset tietosuojaan liittyvät tiedot voit lukea Pilvian englanninkielisestä selosteesta: https://pilvia.com/privacy-policy/

Henkilötietojen käsittely LiikU:ssa

Henkilötietojen käsittely Turun Kaupungissa